Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cestovní profily a přesměrování složky Dokumenty

7. 1. 2009

Cestovní profily

Veškerá data uživatele (soubory Word, Excel, hudba, filmy, pošta atd.), stejně jako nastavení prostředí, konfigurace programů a většina ostatních nastavení, jsou uloženy standardně adresáři c:\Documents and Settings\JmenoUzivatele a tvoří tzv. profil uživatele. Pokud uživatel využívá více počítačů, je potřeba na všech počítačích nastavit všechny parametry znovu, data nějakým způsobem synchronizovat (třeba nosit na flešce nebo posílat po síti). Zároveň je třeba profil zálohovat pro případ havárie počítače. To je samozřejmě nepříliš pohodlné. Právě pro tyto případy jsou určeny cestovní profily. Proncip je v tom, že profil je primárně uložen na nějakém síťové úložišti, odkud se na počítač stahuje kopie. Když se uživatel přihlásí k počítači, stáhne se profil z úložiště, a při odhlášení se změněný opět nahraje na server. Takto je možné pracovat na každém počítači, na kterém má uživatel cestovní profil nastavený, se stejnými daty a ve stejném prostředí. (pozn: nekopírují se všechny soubory, například Local Settings jsou vyjmuty).

Cestovní profily je možné využívat

a) v prostředí, kde jsou počítače zapojeny do Active Directory - tuto variantu nebudu popisovat, lze ji najít bez problémů na Internetu i v literatuře

b) na počítačích nezapojených do Active Directory. Tato varianta je také popsána na různých webech, ale podle mých zkušeností nepříjemně čsto chybně - nevím, jestli je to dáno změnou fungování Windows od sepsání článku vinou servicepacků, nebo něčím jiným, ale je to tak. Postup, který mi funguje, je následující:

 1. Připravit síťové úložiště, do kterého uživatel má přístup
 2. Přihlásit se na některém počítači, na kterém uživatel má pracovat, vytvořit zde jeho účet, přihlásit se k němu, provést veškerá nastavení (ikony na ploše, nastavení programů atd.), natáhnout data... Pokud uživatel již na některém počítači pracuje, je tento krok možné vynechat.
 3. Odhlásit se z účtu uživatele, přihlásit se jako správce počítače.
 4. Klepnout pravým tlačítkem na Tento počítač, Vlastnosti, záložka Upřesnit, Profily uživatelů - Nastavení. Zobrazí se okno se seznamem uživatelů na počítači.
 5. Klepněte na uživatele, který má cestovat, a zadejte Kopírovat. Do řádku "zkopírovat profil do" zadejte adresu úložiště (třeba \\server\profily\franta a klepněte na OK. Může se zobrazit varování, že cesta už existuje a obsah bude přepsán - pokud jste si jistí, klepněte na Ano, jinak opravte cestu.
 6. Profil se zkopíruje (ověřte na úložišti). Na úložišti může být třeba nastavit práva pro dotyčného uživatele - záleží na typu a nastavení úložiště. Zavřete okno.
 7. Přejděte na Ovládací panely - Nástroje pro správu - Správa počítače - Místní uživatelé a skupiny - Uživatelé. Klepněte pravým na uživatele, kterého chcete nechat cestovat - Vlastnosti - záložka Profil. Do Cesta k profilu zadejte použitou cestu k úložišti. Klepněte na OK a zavřete okno.
 8. Předchozím bodem řada návodů končí. Pokud se nyní pokusíte přihlásit jako uživatel s cestovním profilem, zobrazí se hláška, že cestovní profil nelze načíst a budete přihlášení pomocí místní kopie (pokud existuje). Chyba je v tom, že Windows kontrolují vlastnictví složky s profilem na úložišti - musí patřit danému uživateli. Pokud nepatří, pak, i když má uživatel k přístupu k souborům na úložišti dostatečná práva, se profil nenačte. Přitom podle mých zkušeností nepomůže nastavit na úložišti uživatele se stejným jménem a heslem a profil mu předat.
 9. Řešením je nastavení zásad skupiny na místním počítači. Zadejte Start - spustit - gpedit.mcs. Přejděte do větve Konfigurace Počítače - Šablony pro správu - Systém - Profily uživatelů a povolte klíč Nekontrolovat vlastnictví uživatele u složek cestovních profilů.
 10. Konzolu zásad skupiny zavřete. Nyní by se měl uživatel být schopen přihlásit k cestovnímu profilu - ověříte tak, že před přihlášením uživatele na úložišti provedete manuálně nějako změnu (třeba do adresáře Plocha přidáte jakýkoliv prázdný soubor). Po přihlášení uživatele by se změna měla projevit.

Na dalších počítačích, na kterých má uživatel pracovat, stačí vytvořit účet a projít kroky 7 - 10.

Přesměrování složky Dokumenty

V povídání o cestovních profilech jsme si uvedli, že součástí profilu jsou i data uživatele, a těch může být velké množství. Přitom se všechna tato data při přihlášení kopírují na počítač a při odhlášení zpět na úložiště. Přihlašování a odhlašování tak může trvat velmi dlouho a zatěžovat síť i úložiště, zejména pokud je cestovních uživatelů víc.

Pro řešení tohoto problému (nebo také jen pro zajištění centrálního uložení a zálohování dat) je možné použít přesměrování složky Dokumenty na síťové úložiště. V tom případě jsou data uložena na tomto úložišti, nejsou již součástí profilu, a na počítač se nekopírují - pracuje se s nimi přímo na serveru. Provede se následovně:

 1. Přihlaste se jako uživatel, jehož dokumenty chcete přesměrovat.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Dokumenty na ploše nebo v menu Start.
 3. Do řádku Cíl: zadejte cestu k síťovému úložišti, např \\server\dokumenty\franta a klepněte OK. Zobrazí se dotaz, zda chcete dokumenty z aktuálního umístěí přesunout, klepněte na OK.
 4. Hotovo. Nyní když klepněte na Dokumenty, dostanete se přímo na síťové úložiště.
Velké soubory, hudba, video - co na server nepatří

V případě přesměrování složky Dokumenty může vzniknout problém, pokud pracujete s velmi velkými soubory - např. zpracování videa. Tyto soubory je vhodné ukládat jinam než do dokumentů a o jejich zálohování se starat samostatně.

Pokud máme například ve složce Hudba uloženu spoustu muziky, asi ji nechceme kopírovat na server. Hudba je přitom standardně součástí Dokumentů a při přesměrování je následuje. Její umístění (a umístění řady dalších složek) je možné změnit v registru, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders, takže např. do My Music vložíme hodnotu c:\Hudba, a do tohoto adresáře si budeme dávat veškerou hudbu. Rozumné programy ji tam pak budou hledat (pozor, odkazy ve složce Dokumenty je třeba upravit ručně).